SlivenspacerСливен e в Югоизточна България, разположен в подножието на южните склонове на Сливенската планина. Следите от най-стари селища на територията на Сливен са датирани към новокаменната епоха – VI хилядолетие пр.н.е. Околността на днешния град Сливен е била заселена от тракийските племена. През ІІ век пр. н. е. се заселват римляните. Сливен е известен като „града на 100-те войводи“, свързани с хайдушко движение. Старото име на града е Саволен и е образувано от сливането на трите реки - р. Стара река, р. Куруча и р. Асеновска на територията на града.

 

spacerПо големина на населението се нарежда на 8-мо място в страната. С население от 115 000 жители той е административен център на Община Сливен и на Област Сливен.

 

spacerПрез Възраждането Сливен се оформя като важен търговско-занаятчийски и културно-просветен център. През 1836 г. в Сливен е открито първото промишлено предприятие на Балканския полуостров— фабриката за текстил на Добри Желязков.

 

spacerГрад Сливен е разположен в подножието на южните склонове на Сливенската планина (връх Българка — 1181 м), от която започва Източна Стара планина. Северно от града е разположен природният парк "Сините камъни", който обхваща близо единадесет хиляди и половина хектара от Сливенския Балкан, известен под името Карандила. До него може да се достигне с автомобил и с въжен лифт. Архитектурния резерват Жеравна е на 50 км от Сливен, Ичера- на 25км.

 

Източно от града се намира "Долината на прасковите", чиито огромни плодови масиви бяха обновени през изминалите години.